Følg Hafslund Eco

Statsministeren åpnet Norges største elvekraftverk i Østfold

Pressemelding   •   sep 18, 2019 19:40 CEST

Vamma 12 kraftverk er det største i sitt slag som er bygget i Europa de siste 30 år

Hafslund E-COs nye elvekraftverk Vamma 12 i Skiptvet i Østfold ble i dag offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg. Det nye kraftverket er det største elvekraftverket som er bygget i Norge og det største i sitt slag som er bygget i Europa de siste 30 årene.

Kraftverket har en ytelse på 128 MW, og utbyggingen øker produksjonskapasiteten på Vamma med 230 GWh, det vil si fra 1350 GWh til 1580 GWh. Den økte produksjonskapasiteten tilsvarende det årlige strømbehovet til 11 500 boenheter.

Det er enorme dimensjoner over det nye anlegget. Slukeevnen er 500 kubikkmeter per sekund. Det vil si at maskinen utnytter en vannmengde tilsvarende vekten av 100 fullvoksne elefanter, som faller 28 meter – hvert sekund.

Utbyggingen av elvekraftverket startet i 2015 og kraftverket ble satt i prøvedrift 16. mai i år. Det er investert nesten en milliard kroner i prosjektet. Kraftverksprosjektet er 90 prosent eid av E-CO Energi, som er produksjonsselskapet i Hafslund E-CO konsernet. 10 prosent eies av Svartisen Holding.

Mer vann gir muligheter

– De siste ti årene har vi sett en endring i klimaet mot mer nedbør og mildere og våtere år. Dette har vært en viktig faktor for å utvide kapasiteten. I tillegg vil tilstanden på de eksisterende aggregatene endre seg over tid. Med et nytt aggregat får vi større fleksibilitet til å kunne gjøre oppgraderinger og justeringer på øvrige aggregater, og dermed øke levetiden for disse, forteller Alf Inge Berget, administrerende direktør i E-CO Energi.

Første tegningsløse vannkraftverk i verden

For første gang i en så stor kraftverksutbygging er anlegget prosjektert og bygget ved hjelp av BIM-teknologi og heldigitalt arbeidsgrunnlag i stedet for tradisjonelle papirtegninger.

Vannkraft og klima

E-CO Energi har produsert energi fra vannkraft i 120 år. Vannkraft er en av bærebjelkene i

konsernet og en av energiformene vi investerer tungt i som et ledd i den overordnete visjonen for en fornybar og fullelektrisk fremtid.

– Vannkraft har lavere klimautslipp enn alle andre energikilder og kan om det gjøres riktig være mer skånsom for natur og miljø enn andre energikilder. Vi tror derfor vannkraften blir viktigere og viktigere i det grønne skiftet. Vammafossen har vært utnyttet til kraftproduksjon i over 100 år og med Vamma 12 er grunnlaget lagt for en effektiv og samfunnsnyttig forvaltning av ressursene her for nye 100 år, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

For mer informasjon, kontakt:

Alf Inge Berget, adm. direktør E-CO Energi, 909 88 887

Per Storm-Mathisen, kommunikasjonssjef E-CO Energi, 982 55 406

E-CO Energi er et av Norges ledende energiselskaper. Selskapet er en del av Hafslund E-CO konsernet. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Selskapet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Nedre Otta DA, Embretsfosskraftverkene DA og NGK Utbygging AS.

Vedlagte filer

Word-dokument