Følg Hafslund Eco

Rosten kraftverk er offisielt åpnet

Pressemelding   •   aug 22, 2018 16:50 CEST

Olje- og energiminister Terje Søviknes trykker på knappen og starter Rosten kraftverk mens (f.v.) Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi, Øistein Andresen, adm. direktør i Eidsiva Energi, Hans Kolden, adm. direktør Eidefoss og Egil Skøien

- Rosten er et moderne anlegg i fjell, som er bygget på tid og kost. Det er jo bare vakkert, sa olje- og energiminister Terje Søviknes da han foretok den offisielle åpningen av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland i dag.

130 gjester var til stede i maskinsalen til Rosten kraftverk da statsråden åpnet anlegget ved å starte ett av tre aggregater.

- Kraftutbyggingen har bidratt til industrireisingen i Norge og dermed velferden. I denne utbyggingen er det også tatt hensyn til naturen, miljømangfoldet og fisken. Vi som er glad i klimavennlig kraft er samtidig opptatt av miljøet. Denne utbyggingen har gitt mye fornybar kraft med små miljømessige inngrep. Vi er heldige i Norge, siden 98 prosent av kraftproduksjonen er fornybar energi. Det gir oss en unik posisjon i Europa, mener Søviknes. Han mener kraftutbyggingen skaper fremtidsoptimisme lokalt.

Utbyggingsprosjektet har kjøpt varer og tjenester fra lokale leverandører for ca. 165 millioner kroner. I tillegg er det benyttet en betydelig andel lokal arbeidskraft.

Strøm nok til 53 000 elbiler
Eidsiva Vannkraft AS har bygget Rosten kraftverk på vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss. Anlegget hadde en total kostnadsramme på 873 millioner kroner. Rosten kraftverk vil årlig produsere ca. 192 GWh ny fornybar energi. Det tilsvarer strømforbruket i underkant av ca. 10 000 husstander eller årsforbruket til 53 000 elbiler.

Byggingen av kraftverket startet i oktober 2014 og har gått etter planen, både på tid og budsjett. Kraftverket ble satt i full drift 14. mai i år.
Rosten kraftverk er eid av Oppland Energi AS (72 prosent) og AS Eidefoss (28 prosent). Oppland Energi AS er eid av E-CO Energi AS (61 prosent) og Eidsiva Vannkraft AS (39 prosent).

Fakta om Rosten kraftverk og dam

Kraftverket utnytter et fall på ca. 103 meter.Vannet blir ført i en 4,1 kilometer lang tunnel fra inntaket ned til kraftstasjonen. Kraftstasjonen i fjellet har adkomst gjennom en ca. 350 meter lang tunnel. Installert effekt i kraftverket er 80 MW (1 MW = 1000 kilowatt) med en vannføring på 85 kubikkmeter per sekund (m3/s) og tre francisturbinaggregat på henholdsvis 8,5, 20 og 51,5 MW. Avløpstunnelen fra kraftstasjonen til utløp i Lågen er ca. 400 meter lang. Kraftverket er knyttet til Vågåmo transformatorstasjon via en ny 132 kV ledning.

Inntaksdammen til Rosten kraftverk er en betongdam på Dovreskogen. Den er ca. 95 meter lang, og største høyde er ca. 20 meter. Dammen har to flomluker og en bunntappeluke med kjørebru.

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Nedre Otta DA, Embretsfosskraftverkene DA og NGK Utbygging AS.