Følg Hafslund Eco

Koronaviruset – tiltak i Hafslund E-CO

Pressemelding   •   mar 15, 2020 22:28 CET

Hafslund E-CO har som kraftprodusent iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg kraftforsyning i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen.

Hafslund E-CO følger tett retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og de rådene som myndighetene til enhver til anbefaler. Samtidig er det tett dialog med NVE og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, for å sikre forsyningssikkerheten.

– Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar ved å forsøke å begrense smitte samtidig som vi tar grep for å sikre kontinuerlig drift av vår samfunnskritiske infrastruktur, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Hafslund E-CO har iverksatt beredskapsorganisasjonen, som møtes jevnlig og diskuterer og iverksetter tiltak fortløpende. Konserndirektør Produksjon, Alf Inge Berget er beredskapsleder. Hafslund E-CO har beredskapsplaner for håndtering av pandemi, og disse er gjennomgått og brukes i beredskapsarbeidet.

Det er satt i verk tiltak for å skjerme kritisk viktig personell. Driftskritisk personell er flere steder delt inn i mindre enheter med ulike oppmøtesteder, slik at risikoen for smitte reduseres. Alle ansatte som kan ha hjemmekontor, jobber hjemmefra.

Iverksatte tiltak:

  • Beredskapsorganisasjonen er iverksatt og alle ansatte informeres løpende om smittesituasjonen og iverksatte tiltak.
  • Deltagelse på alle typer eksterne og interne fysiske arrangementer begrenses.
  • Digitale samhandlingsplattformer benyttes i størst mulig grad fremfor fysisk møte.
  • Alle ansatte som kan ha hjemmekontor, jobber hjemmefra.
  • Tjenestereiser begrenses kraftig og allerede planlagte reiser tas opp til ny vurdering. Også interne tjenestereiser begrenses til et minimum.
  • Alle egne kantiner er stengt.
  • Det er iverksatt tiltak for hyppigere renhold og desinfeksjon av dørhåndtak, kontaktflater etc.

Om Hafslund E-CO

Hafslund E-CO er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hver dag går mer enn 400 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid. Hafslund E-CO eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, og drifter en produksjon på nærmere 21 TWh. Det er nok strøm til å kunne forsyne over halvparten av Norges befolkning med ren, fornybar vannkraft.

Hafslund E-CO kontrollerer 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og eier dermed halvparten av Norges største nettselskap, med om lag 900 000 kunder, i tillegg til virksomheter som driver med bredbånd og fjernvarme.

Gjennom forretningsområdet, Ny Energi, jobber Hafslund E-CO med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Ny Energi gjør investeringer i banebrytende teknologi, har spennende interne prosjekter og aktivt eierskap start-ups som ligger lengst fremme på sine felt. Hafslund E-CO har en klar vektsstrategi for årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.