Følg Hafslund Eco

Hafslund Eco har inngått ny kraftleveringsavtale med Hydro

Pressemelding   •   nov 06, 2020 12:00 CET

Nyhellermagasinet i Aurland er inntaksmagasin for Aurland 3 kraftverk i prisområde NO5

Hafslund Eco har inngått en langsiktig avtale med Hydro for levering av 0,9 TWh vannkraft. Kraften skal leveres i NO5 i perioden 2021 til 2027.

Hafslund Eco har de senere årene økt produksjonsporteføljen betraktelig og drifter en produksjon på over 21 TWh. Hafslund Eco har et godt samarbeid med Hydro og inngikk også en langsiktig kraftleveringsavtale på 1,18 TWh i juni. Avtalene med Hydro er en del av Hafslund Ecos satsing på langsiktige kraftkontrakter og PPA'er.

- Som Norges nest største kraftproduksjonsselskap ønsker vi å legge til rette for langsiktige markedsrelevante kontrakter av fornybar kraft mot industrien og andre aktører med langsiktig perspektiv. Denne nye kontrakten med Hydro er derfor viktig for oss og underbygger denne strategien, sier konserndirektør for kraftmarked i Hafslund E-CO, Anders Østby.

Avtalen er inngått mellom datterselskapene Hafslund Eco Vannkraft AS og Hydro Energi AS med levering i prisområde NO5 fra 1.1 2021 til 31.12 2027. 

Om Hafslund Eco

Hafslund Eco er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hver dag går mer enn 400 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid. Hafslund Eco eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, og drifter en produksjon på nærmere 21 TWh. Det er nok strøm til å kunne forsyne over halvparten av Norges befolkning med ren, fornybar vannkraft.

Hafslund Eco kontrollerer 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og eier dermed halvparten av Norges største nettselskap, med om lag 900 000 kunder, i tillegg til virksomheter som driver med bredbånd og fjernvarme.

Gjennom forretningsområdet, Ny Energi, jobber Hafslund Eco med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Ny Energi gjør investeringer i banebrytende teknologi, har spennende interne prosjekter og aktivt eierskap start-ups som ligger lengst fremme på sine felt. Hafslund Eco har en klar vekststrategi for årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo.