Følg Hafslund E-CO

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2014

Pressemelding   •   mar 10, 2015 15:24 CET

E-CO Energi oppnådde tilfredsstillende resultater i 2014. Konsernets driftsinntekter ble på 2.863 millioner kroner mot 3.228 millioner kroner i 2013. Gjennomsnittlig salgspris ble på 27,1 øre/kWh mot 32,3 øre/kWh i 2013. Årsresultatet ble 713 millioner kroner mot 876 millioner kroner i fjor. Styret foreslår et utbytte på 740 millioner kroner.

- Sett i lys av hvordan kraftmarkedet var i 2014 er vi godt fornøyd med resultatet. God drift og styring av produksjonen var viktige bidrag. På sikt ser vi det bygger seg opp et betydelig kraftoverskudd, og dette vil kunne legge ytterligere press på prisene og vil få resultatmessige konsekvenser for E-CO Energi, sier adm. direktør Tore Olaf Rimmereid.

2014 ble et mildt og forholdsvis nedbørrikt år. Kombinert med lavere priser på fossile brensler og fallende kraftpriser på kontinentet ga dette lave kraftpriser i det nordiske markedet, sett i forhold til 2013. God produksjonsplanlegging og vellykket prissikring bidro til at E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 19 prosent over timeveid spotpris for Oslo og Bergen (NO1 og NO5). Gjennomsnittlig salgspris for 2014 ble 27,1 øre/kWh mot 32,3 øre/kWh i 2013. Konsernets årsproduksjon i 2014 ble 10.579 GWh mot 10.045 GWh i 2013. E-CO Energis magasinfylling var på normale nivåer både på starten og slutten av året.

E-CO Energis driftsinntekter ble på 2.863 millioner kroner i 2014, 365 millioner kroner lavere enn året før. Nedgangen skyldes lavere salgspris. Høyere kraftproduksjon og et vesentlig høyere bidrag fra finansiell kraft- og valutasikring har dempet virkningen av lavere spotpris på kraft sammenlignet med 2013.

Driftskostnadene ble 1.165 millioner kroner, en økning på 90 millioner kroner mot 2013. Økningen kan i hovedsak tilskrives høyere kostnad for innmating av kraft i sentralnettet og skyldes både høyere fastavgifter og høyere marginaltapssatser. Konsernet fikk en regnskapsmessig gevinst på 49 millioner kroner fra salget av Norsk Grønnkraft i 2014. Ordinært resultat før skatt ble 1.491 millioner kroner mot 1.914 millioner kroner i 2013. Skatter utgjorde totalt 778 millioner kroner mot 1.038 millioner kroner i 2013. Skatteprosenten gikk ned fra 54 prosent i 2013 til 52 prosent i 2014.

Årsresultatet ble 713 millioner kroner i 2014, mot 876 millioner kroner i 2013, en resultatnedgang på 163 millioner kroner.

Investeringer i varige driftsmidler var på 236 millioner kroner mot 343 millioner kroner i forrige år. Investeringene i 2014 var primært vedlikeholdsinvesteringer. Oppland Energi startet anleggsvirksomhet på Rosten kraftverk i Gudbrandsdalen høsten 2014. Forventet produksjon for Rosten er ca. 200 GWh, hvorav E-CO Energis andel er ca. 90 GWh.

Kontantstrøm fra virksomheten ble 694 millioner kroner mot 1.346 millioner kroner året før. Det ble tatt opp langsiktige lån på totalt 546 millioner kroner fra japanske investorer og i det norske obligasjonsmarkedet. Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 38 prosent som er på nivå med samme tidspunkt i 2013.

For regnskapsåret 2014 foreslår styret i E-CO Energi et utbytte på 740 millioner kroner til eier, Oslo kommune.

NØKKELTALL
(beløp i millioner kroner)201420132012
Resultat
Driftsinntekter 2 8633 2283 251
Driftsresultat1 6982 153 2 175
Resultat før skatter1 4911 9141 900
Årsresultat 713 876 910
Kapitalforhold
Totalkapital 16 064 16 269 16 266
Ansv. lån Oslo kommune 3 347 3 347 3 347
Egenkapital 6 063 6 090 5 964
Likvider 608 694 712
Egenkapitalandel38 %37 %37 %
Netto rentebærende gjeld 6 924 6 7527 002
Utbytte740750750
Egenkapitalrentabilitet 112 %15 %15 %
Totalkapitalrentabilitet 211 %13 %14 %
Kontantstrøm
Kontantstrøm fra virksomheten 694 1 346 895
EBITDA1 971 2 417 2 426
EBITDA-margin 369 %75 %75 %
Annet
Antall ansatte 174 170 172
Kraftproduksjon (GWh) 4 10 579 10 045 10 779

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA og Embretsfosskraftverkene DA.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.