Følg Hafslund E-CO

Veikart for videre vekst

Nyhet   •   apr 30, 2015 15:28 CEST

Store deler av 2014 har gått med til å utarbeide en ny strategisk plan for E-CO Energi frem mot 2019. Arbeidet startet i januar og ny strategisk plan ble vedtatt i desember. Den nye strategien går langs tre hovedspor: Vi skal videreutvikle eksisterende anlegg, investere i ny produksjon og nye markeder og vi skal lede an i restruktureringen av næringen.

Videreutvikle

Vår aller viktigste oppgave er å forvalte, drive, vedlikeholde og videreutvikle vannkraftressursene med et langsiktig perspektiv. Dette er jobb nr. 1. Det skal oppnås gjennom å videreutvikle egne anlegg, bruke gode modeller og planleggingsprosesser og planlegge vedlikehold godt.

En del av arbeidet med å videreutvikle anleggene er å bevare eksisterende produksjon og fleksibilitet. Det innebærer bl.a. å arbeide for å bevare eller øke fleksibiliteten i selskapets reguleringskonsesjoner. Samtidig vil vi identifisere vannforekomster egnet for miljøtiltak, foreslå konkrete tiltak innenfor rammen av vilkårsrevisjoner og arbeide for at realistiske og balanserte miljømål i vannforvaltningsplaner vedtas.

Investere

Når E-CO skal utvikle nye tjenester og delta i nye markeder, vil vi ta utgangspunkt i selskapets spisskompetanse. E-CO har ledende kompetanse på en rekke områder, blant annet drift- og vedlikehold av vannkraftverk, driftssentraltjenester, energidisponering, markedsanalyse og krafthandel. Dette er vårt springbrett for videre vekst og utvikling. Vi skal fortsette arbeidet med å investere i fornybar kraftproduksjon i Norden, først og fremst i vannkraft, men også andre produksjonsformer vurderes. Vi kan også vurdere å investere i vannkraft utenfor Norden, da i samarbeid med andre industrielle eller finansielle investorer.

I Norden er det ventet et betydelig og økende kraftoverskudd i tiden fremover. Det bygges ut mye fornybar kraft og forbrukskurvene er relativt flate, til tross for befolkningsvekst og økt aktivitet i økonomien. Samtidig er det et betydelig potensial for økt kraftuttak. E-CO ønsker å bidra aktivt til at vi i Norge tar den fornybare kraften i bruk. En viktig del av dette arbeidet er å fortsette satsingen på å øke overføringskapasiteten til markedene rundt oss.

Restrukturere

De siste ti årene har det vært få vellykkede forsøk på å samordne eierskap til kraftproduksjon i Norge. Reiten-utvalget, kommunereform, kompetanseutfordringer og lavere lønnsomhet er drivere som kan bidra til økt dynamikk i restruktureringen av fornybarnæringen. E-CO ønsker å ta en aktiv rolle i denne restruktureringsprosessen.

Jobben begynner nå

Selskapet har vedtatt en ny strategisk plan. Nå begynner jobben med å sette strategien ut i livet. Det innebærer mange spennende og utfordrende oppgaver, både for ledelse og medarbeidere. Samtidig er det viktig at vi i implementeringen av strategien ikke glemmer vår viktigste ressurs: menneskene som jobber i selskapet. Vi skal ha et høyt fokus på våre ansattes helse, miljø og sikkerhet i alt vi gjør. Dette er et prioritert område ikke bare for E-CO, men for hele kraftnæringen. Når vi nå står overfor store investeringer og endringer, må vi aldri miste dette av synet.

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.