Følg Hafslund E-CO

Vannforvaltningsplanen må bidra til det grønne skiftet

Nyhet   •   jul 07, 2015 13:49 CEST

Det bør være et mål å vedta vannforvaltningsplaner som ivaretar dagens kraftproduksjon og den fleksibiliteten som ligger i eksisterende vannmagasiner. Det skriver E-CO Energi i en høringsuttalelse til vannforvaltningsplan for Vest-Viken.

Andre viktige poeng i E-COs høringsinnspill er at forsyningssikkerhet, flomsikkerhet og verdiskaping må hensyntas. Selskapet mener også at vannforvaltningsplanen er for detaljert og at tilstrekkelige kost/nytte-vurderinger av tiltak ikke er foretatt.

Oppsummert skriver E-CO at dersom vannforvaltningsplanen vedtas slik den foreligger vil den potensielt innebære store negative konsekvenser for:
- Mulighetene for å realisere «det grønne skiftet» (Norge som lavutslippssamfunn)
- Statens inntekter fra kraftsektoren
- Kommunenes inntektene fra kraftsektoren (eierkommuner og vertskommuner)

Årsaken til dette er at planen innebærer direkte eller indirekte føringer til potensielt svært dyre miljøtiltak i vannforekomstene med usikker miljøgevinst. I planen er det signalisert miljøtiltak innen fornybar utslippsfri vannkraft som har en kostnad på over 2-3 milliarder kroner for samfunnet. E-CO anbefaler at vannregionmyndigheten – Fylkestinget – vedtar en vannforvaltningsplan som helt tydelig forutsetter «at det ikke settes strengere miljømål enn minimumskravene i forskriften» (jf. kap. 6.3.3.) og at alle planens miljømål i vedlegg og formuleringer eller ambisjoner for øvrig endres i tråd med dette.

Som vedlegg til høringsuttalelsen ble det også laget en oppsummering av vannkraftens samfunnsnytte for Hallingdal og innspill til vannregion Vest-Viken om justerte miljømål.

Les hele høringsuttalelsen med vedlegg

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.