Følg Hafslund E-CO

Gytefisktellinger Aurland høsten 2015

Nyhet   •   jan 07, 2016 14:13 CET

Den 16. oktober ble det gjennomført gytefisktellinger i Vassbygdelvi og i Aurlandselvi. Tellingene viser at gytebestanden er på omtrent samme nivå som i 2013 og 2014 for sjøørret og laks.

Gyteklar sjøørret. Foto: Ulrich Pulg, UNI Miljø

Metoden er som før drivtelling med snorkel og dykkerdrakt, og arbeidet ble utført av LFI UNI Miljø. Sesongen 2015 var forholdsvis kald, og det ble dessverre tatt lite fisk på stang. Dette kunne antyde at det var gått opp mindre fisk enn årene før. Høsten 2015 har i tillegg vært tørr, med lite tilsig i restfeltene, og det viste seg raskt at det stod mye fisk i Vassbygdvannet som ikke hadde gått opp i elva.

Det ble derfor åpnet for slipp fra Aurland 2 for å sikre at vannføringen ble for lav. For å få sikrere tall for gytebestanden i Vassbygdelvi ble det bestemt og gjennomføre en ekstra telling så snart vannføringen hadde økt, og LFI UNI Miljø var ute på 2. gangs telling den 4. november.

Samlet sett viser tellingene at gytebestanden er omtrent på samme nivå som i 2013 og 2014 for sjøørret (1688) og for laks (97). Med mye nytt gyteareal godt fordelt over hele den anadrome delen av vassdraget, og med mange nye gyteområder som har dannet seg i Vassbygdelva etter flommen høsten 2014, samt forbedret oppvekstvilkår for ungfisk i hovedelva og i sideløp ligger det godt til rette for økt smoltproduksjon frem i tid.

Det er en økning i antall stor sjøørret i tellingen (> 4kg) fra om lag 50 pr år i perioden 2009-2012 mens det i 2014 var 240 fisk og i 2015 ca 280 stor sjøørret. Stor sjøørret er som oftest fisk som har gytt tidligere og økningen henger nok sammen med at andelen gjenutsatt fisk er høy.

I en fase med oppbygging av både sjøørret og laks i vassdraget er det en meget viktig innsats som gjøres av sportsfiskere og grunneiere med tanke på gjenutsetting av fisk som fanges. I 2015 ble ca. 90% av fisken som ble fanget satt ut igjen. Uten dette tiltaket ville arbeidet tatt mye lengre tid!


Flere sjøørret på vei opp elva. Foto: Ulrich Pulg, UNI Miljø

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.